Жилищно и обществено строителство
Ремонт и реставрации

02 821 14 31
089 03 04 777

ЛЮКО-КСТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
ЛЮКО – К ООД е юридическо лице, регистрирано през 1996 година, чийто основен предмет на дейност е цялостен инженеринг и мениджмънт в строителството:
 • проектиране
 • инвестиционна и инженерингова дейност в строителството
 • жилищно и обществено строителство
 • инфраструктурно строителство
 • реставрационно- възстановителни работи
 • ремонт и реконструкции на сгради
 • производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма
Дружеството е регистрирано в
ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР на строителите в България с протокол № 0035 от 11.03.2008 год.:
 • Първа група строежи от първа до пета категория
 • Втора група строежи от трета и четвърта категория
 • Трета група строежи от първа до трета категория
 • Четвърта група строежи от първа до трета категория
 • Пета група строежи – отделни видове СМР
Достойнствата на работата ни са резултат от построеното от наши специалисти
Технически и офертен отдел
Телефон:02 821 14 31 – централа
Счетоводство и ЧР
Телефон:02 821 14 31 – централа
Продажби
Телефон:089 03 04 777

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ЛЮКО - К ООД     |     WebDesignBG