Жилищно и обществено строителство
Ремонт и реставрации

02 821 14 31
089 03 04 777

Завършени обекти

Галерия завършени обекти

1996  г.

 • Реконструкция  сграда , ул.”Гурко” , гр.София
 • Изграждане сграда , ул.“Аксаков”, гр.София

1997 г.

 • Ведомствена бензиностанция на НЕК - АД - гр.Дупница , клон Перник.-проектиране и изграждане

1998 г.

 • Проект “ Красива София ” - реставрация на обекти в кв.191 и кв.192 - сгради на ул.”Пиротска”.  
 • Проект ” Красива София ” - фасада на Църквата”Св.св.Кирил и Методий”,
 • Проект „ Красива София ” - почистване фасадите от естествени материали на сградите на      ул.”Пиротска”№5 и №9 (ВМРО и Малък ЦУМ),
 • Проект „ Красива София - реконструкция и възстановяване на фасадата на сграда -  ул.”Пиротска” №3

1999 г.

Проект “Красива България” - почистване фасадите от варовик на Столична Общинска  Агенция по приватизация

 • Ремонтно възстановителни работи на  сградата на Театър на Армията.
 • Възстановяване  фасадите на сградите на бул.”Раковски”№100 , №110,
 • Реставрационни работи на сградите на площад “Славейков”-от СОАП до ул.”В.Левски”№21.                 
 • Община “Люлин” - основен ремонт на 9-то ВО”Люлин”.

2000 г.

 • Проект “Красива България”-ІІ- ПРООН – СО - Европейско - финансиране -  ремонтно възстановителни работи на фасадата и покрива
  на сградата на училището за деца с нарушено зрение-ул.”Ломско шосе”177.
 • Проект “ Красива София ”- благоустрояване и озеленяване на дворното пространство на 164-та Испанска гимназия

2001 г.

 • Проектиране и реконструкция на стоматологична клиника- ул.”Дамян Груев ” № 22.
 • Проект “ Красива България  “–ІІ  -  строително ремонтни работи на обекти :
 • “ Сграда РПУ – гр. Мадан “,
 • „ Църква „ Св.Вознесение Христово „ – гр.Чипровци
 • „ Павлова къща „ „- гр. Чипровци
 • Изграждане на отоплителна инсталация на СОУ ” Антим І ”-гр.Златоград - Държавна Агенция по енергийна ефективност към МС и Общинска Администрация Златоград.

2002 г.

 • Строително-ремонтни работи сградите на ДВД “ Княжево ”- СО,
 • Строително ремонтни работи П/СТ “Златица” – НЕК – АД

2003 г.

 • Главен колектор ІІ и канализация с.Старцево “ – ОА Златоград
 • Офис сграда и магазин – ул.” Братя Миладинови “ 12 –“ Бохемия “ ООД
 •   Пазари “ Красна поляна “ АД – строително - ремонтни работи
 • 102 ОУ р-н Надежда – ремонтно- възстановителни работи - СО

2004 г.

 • Изграждане на МВЕЦ ” Априлци ”– р.Видима , гр.Априлци –

Центриом „ ООД

 • Канализация - с.Старцево , “ Марева падина “ 2 и дерета “ , Община   Златоград
 • Водопровод Група Аврамово,с.Аврамово І етап , Община Якоруда - МОСВ и Община Якоруда
 • Програма за повишаване благосъстоянието на децата в България  - МТСП и Световната банка – обект “ Център за обществена подкрепа и Звено “ Майка и бебе” – гр.Стара Загора
 • Проект „ Красива България „ – Ремонтно възстановителни работи на фасади и покрив „ – Министерство на икономиката - ул. Леге 2

2005 г.

 • Дом за деца и юноши без родители „ П.Славейков „ , ул.”Пиротска „175-МОН - покрив и вътрешно-ремонтни работи
 • Професионална гимназия по транспорт „ Макгахан” , гр.София , кв.Слатина  – МОН
 • Проект за енргоефективно саниране на обществени сгради в РБългария

ЛОТ 2-  Централен район Област Кърджали – Консорциум за енергийна  ефективност ДЗЗД – Министерство на образованието и науката.

 • Инвестиционен проект : „ Комплекс от жилищни сгради –с.Равда „ , общ.Несебър - Протокол Обр. 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация

2006 г.

 • МВЕЦ „ Бяла Места „ -   Присъединяване и изграждане на ВЛ 20 kV  -  „ Бяла Места „ ООД ,София
 • Инвестиционен проект „ Жилищна сграда Люлин – Център „ - РЗП – 7 900 кв.м.- въведен в експлоатация –  Протокол Обр. 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • МВЕЦ „ Черна Места „ - Присъединяване и изграждане на ВЛ 20 kV  - „ Черна Места „ООД , София
 • Инвестиционен проект – Коплекс от жилищни сгради – с. Рибарица , общ. Тетевен – Протокол Обр. 16 и Удостоверение за въвеждане в експлоатация
 • Строително-монтажни работи за енергоефективно саниране на общински и          държавни средни училищни сгради в Р БългарияЛОТ 2 – Област Ловеч и Оласт Плевен –„ Консорциум за енергийноефективни проекти и решения „ ДЗЗД – МОН
 • Водопровод група „ Аврамово „ – ІІ етап – Община Якоруда , МОСВ
 • ПГМЕТ „ Стойчо и Кица Марчеви „ -  гр.Хасково – МОН
 • МП № 693 – Основен ремонт на  „ Дом за възрастни с деменция „ , с.Селаш , общ.Белоградчик – СИФ – Фондация „ Бева „ – Община Белоградчик

2007 г.

 • Енергоефективно саниране на държавни средни училищни сгради в Р България  - ЛОТ 1 Област София , Област Габрово , Обаст Силистра - „ Консорциум за енергийноефективни проекти и решения „ ДЗЗД – МОН
 • Изграждане участък от водопровод с. Аврамово , Група Аврамово общ. Якоруда – ІІІ етап , МОСВ – Хърльова и Уцьова махала
 • Енергийно - ефективно саниране на държавни и общински училищни сгради в Р България  - ЛОТ 2 Област Ловеч , Област Велико Търново , Обаст Габрово - „ Консорциум за енергийноефективни проекти и решения „ ДЗЗД – МОН
 • Национална програма „ Модернизиране на материалната база в училище „ модули „ Спорт в училище „ и „ Създаване на достъпна архитектурна среда -„Консорциум за енергийноефективни проекти и решения „ ДЗЗД – МОН

2008 г.

 • Ремонт , реконструкция и преустройство на 3 мжбж – общежитие с цел обособяване на санитарни възли на стаите към ПГГСД „ Сава Младенов „ , гр.Тетевен
 • Ремонт , реконструкция и преустройство на 3 мжбж – общежитие с цел обособяване на санитарни възли на стаите към ПГГСД „ Сава Младенов „ , гр.Тетевен
 • Изграждане на блок Б – спортен комплекс на Югозопаден университет  „ Неофит Рилски „ Благоевград
 • Изпълнение на инженеринг , включващ проектиране  и извършване на основни ремонти и обзавеждане на студентски общежития в РБългария – Обособена позиция 3 – ЮЗУ , Благоевград , Общежитие 2 и Стопанска Академия , гр.Свищов – Общежитие №8
 • Праграма на МОН „ Спорт в училище „ ЛОТ 6 , Области : Благоевград , Кюстендил , Перник , София-град , София Област
 • Програми за енергийна ефективност и инвестиционни програми на МОН „ Спорт в училище „ и  „ Създаване на достъпна архитектурна среда „ – ЛОТ 2  , Области : В.Търново , Габрово , Ловеч , Плевен и Русе
 • Изграждане на довеждащ колектор за отпадни води на с.Горна Брезница , Община Кресна
 • Изпълнение на инженеринг , включващ проектиране  и извършване на основни ремонти на студентски общежития , собственост на

„ Студентски столове и общежития „ ЕАД в гр. Пловдив

2009 г. - 2010 г.

 • Модернизация на образователни институции чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в следните сгради : І-во СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,ІІ-ро ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, VІ-то ОУ и ГПЧЕ  „Иван Вазов”, VІІ-мо СОУ „Отец Паисий”, ОДЗ № 3 „Родопчанче”, ОДЗ № 6 „Зорница”, ЦДГ № 8 , Община Смолян
 • Пълен инженеринг , включващ проектиране и строителство , за извършване на неотложни аварийно-възстановителни строителни и монтажни работи за ликвидиране на последиците от интензивните валежи на 10 ноември 2009 година на територията на  Община Кюстендил , както следва:

1. Възстановяване на пътното платно от ВЕЦ  „ Осогово ” до водохващането на ВиК „ Кюстендилска вода ” ;
2. Възстановяване на общинския мост в с. Ръсово ; 
3. Възстановяване на пътното платно и  укрепване на пътя при ВЕЦ „ Осогово ”; 
4.  Възстановяване на общинсия път за  с. Сажденик ,
Община Кюстендил ,  гр.Кюстендил – като съдружник в Консорциум за  инженерингови проекти и строителство ДЗЗД , Възложител Община Кюстендил

2010 г.

 • „Определяне на изпълнител за извършване на непредвидени демонтажно - разрушителни работи за обект: Изграждане на мост при км 2+140 на п. Бистрица на път III – 6005 (о.п. Кюстендил-Радомир) – Ябълково – Копиловци – Шишковци – Драговищица”- като съдружник в Консорциум за  инженерингови проекти и строителство ДЗЗД , Възложител Агенция „ Пътна инфраструктура ”

2011 г.

 • Път І-6 /Е – 871/ „Граница Македония -  Гърляно – (О.П.Кюстендил - Гърляно), участък от км. 9+200 до км. 9+350 - неотложни аварийно – възстановителни работи  - като съдружник в Консорциум за  инженерингови проекти и строителство ДЗЗД , Възложител Агенция „ Пътна инфраструктура ”
 • Изграждане на мост при км.2+140 на път III – 6005 „(О.П. Кюстендил-Радомир) – Ябълково – Копиловци – Шишковци – Драговищица” - като съдружник в Консорциум за  инженерингови проекти и строителство ДЗЗД , Възложител Агенция „ Пътна инфраструктура ”
 • Укрепване на свлачище на общински път IV-60218, с о.т. 62-64 в с. Мали Върбовник, Община Бобов дол, област Кюстендил , като съдружник в Консорциум за  инженерингови проекти и строителство ДЗЗД , Възложител Община Бобов дол

2012 г.

 • „Преустройство на бивша столова за домашен социален патронаж в гр. Никопол”  по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., мярка 321”
 • „Изграждане на спортна база – Никопол /футболно игрище/” по „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., мярка 321”
 • „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – изграждане на общностен център „Слатина””
 • “РЕМОНТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ГРАД ЯБЛАНИЦА”се финансира по договор за отпускане на безвъзмездна финансова №11/321/00527, „ Създаване на условия за спорт, отдих и осмисляне на свободното време на жителите и гостите на Община Ябланица”по мярка 321 – „ Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013, подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

2013 – 2014 г.

 • „ЛАНДШАФТНО УСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРК "ГЕЙЗЕР", КВ. 61, ПАРЦЕЛ ХІV ПО ПЛАНА НА ГР. САПАРЕВА БАНЯ”
 • „Основен ремонт на етнографски музей «Дунавски риболов и лодкостроене», рехабилитация на Крайдунавски парк - част ІІ и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк  /ПИ №505 и ПИ №506/” гр.Тутракан

   - Позиция 2. Рехабилитация на Крайдунавски парк - част ІІ и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк  /ПИ №505 и ПИ №506/” гр.Тутракан

 • „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на образователната инфраструктура, находящи се на територията на гр. Шумен”, по обособена позиция ЛОТ 11 „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ЦДГ № 30 „КОСМОНАВТ”
 • Изпълнение на строително-монтажни работи“по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура в Община Силистра за обекти:

      - ЦДГ „Иглика 2“, гр. Силистра
      - ЦДГ „Роза1“, гр. Силистра
      - ЦДГ „Роза 2“, гр. Силистра
      - ЦДГ „Радост“, гр. Силистра

 • „Извършване на строително – ремонтни работи в СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, по проект за енергийна ефективност”
 • Извършване на СМР за "Преустройство, реконструкция и модернизация на съществуваща сграда - Детска ясла "Детски свят" и млечна кухня -УПИ І кв. 14 по Регулационния план на кв."Изгрев" VІІ част гр. Пловдив, ул."Вратцата" № 4
 • „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – Изграждане на двуетажна сграда – разширение на ОДЗ № 13 „Калинка” в УПИ ІV, кв. „Дружба 1”, ул. „50-36”, район „Искър”.
Технически и офертен отдел
Телефон:02 821 14 31 – централа
Счетоводство и ЧР
Телефон:02 821 14 31 – централа
Продажби
Телефон:089 03 04 777

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ. ЛЮКО - К ООД     |     WebDesignBG